Personen- en Familierecht

Afwikkeling van nalatenschappen

Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden en erfgenamen af. Naast het gemis moet er ook nog een ...

Lees verder

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte waarin staat wie er is overleden, of diegene een ...

Lees verder

Echtscheiding

Een echtscheiding tussen partners kan soms moeizaam verlopen. Het is voor alle partijen, zeker als er minderjarige kinderen zijn, beter ...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, trouwt u sinds de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op 1 januari ...

Lees verder

Samenlevingsovereenkomst

Voor samenwoners is in de wet niets geregeld. Dat wil zeggen dat er geen beperkte gemeenschap van goederen is en ...

Lees verder

Testament

Als u zelf niets regelt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Meestal zijn dit de echtgenoot en de kinderen. ...

Lees verder

Levenstestament

Wie geeft u het vertrouwen? Of anders gezegd: wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?

Lees verder

Schenken

Door middel van een schenking kunt u bij leven geld of goederen aan iemand anders schenken.

Lees verder