Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte waarin staat wie er is overleden, of diegene een testament heeft gemaakt, en wie zijn erfgenamen zijn. Ook staat er wie over de nalatenschap mag beschikken, zodat diegene zich tegenover bijvoorbeeld banken kan legitimeren als erfgenaam. De verklaring van erfrecht kan ook door de notaris worden ingeschreven bij het Kadaster, om de tenaamstelling van de woning te wijzigen.

Om zo’n verklaring op te kunnen stellen moet de notaris onderzoek doen: wie was de overledene, heeft de overledene een testament gemaakt, en zo ja, wat staat er in? En als er geen testament is gemaakt, zoeken we uit wie de erfgenamen zijn op grond van de wet. Daarvoor is het soms nodig kinderen of verdere familieleden op te sporen.

Als duidelijk is wie er volgens het testament of de wet tot erfgenaam zijn benoemd, moeten de erfgenamen nog een keuze maken over de aanvaarding van de nalatenschap. Je kunt zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij zuiver aanvaarden wordt u ook met het eigen vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Bij beneficiair aanvaarden bent u alleen aansprakelijk voor schulden die uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. Verwerpt u het nalatenschap? Dan bent u geen erfgenaam meer. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Als u dat wilt, kunnen wij ook de aangifte voor de erfbelasting verzorgen.