Testament

Als u zelf niets regelt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Meestal zijn dit de echtgenoot en de kinderen. Als die er niet zijn, zijn uw ouders, broers, zussen of naaste familieleden erfgenamen. De vererving kan doorgaan tot en met de zesde graad. In een testament kan van deze wettelijke regels worden afgeweken.

Waarom zou u een testament opstellen?

Er zijn verschillende situaties waarin een testament een verstandige keuze is. We zetten er een paar op een rijtje.

  • Voogdijregeling. Waarbij ouders regelen wie hun minderjarige kinderen gaan verzorgen en opvoeden als beide ouders komen te overlijden.
  • BewindvoeringDit is een regeling waarbij de kinderen niet al op hun 18e jaar hun erfenis ter vrije beschikking krijgen, maar bijvoorbeeld pas als ze 25 jaar zijn.
  • U wilt dat de erfenis alleen voor uw eigen kinderen/erfgenamen is. Dan kunt u een uitsluitingsclausule opnemen. Hierin wordt geregeld dat wat de erfgenamen erven privé blijft van de erfgenaam en dat bij een echtscheiding niet met een ex hoeft te worden gedeeld.
  • Belastingbesparende regelingen opnemen, zodat de door de erfgenamen te betalen erfbelasting zo gunstig mogelijk uitpakt.
  • Andere erfgenamen benoemen dan de wettelijke erfgenamen. U mag iedereen aanwijzen als erfgenaam, dus ook een goede vriend of vereniging of goed doel.
  • U wilt een kind uitsluiten als erfgenaam, maar deze houdt wel recht op zijn legitieme portie.
  • U wilt een executeur aanwijzen. Dit is degene die uw nalatenschap gaat regelen.
  • U woont samen en hebt kinderen maar wilt elkaar toch verzorgd achterlaten.
  • U heeft een eigen bedrijf en wilt de bedrijfsopvolging regelen.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.