Afwikkeling van nalatenschappen

Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden en erfgenamen af. Naast het gemis moet er ook nog een nalatenschap afgewikkeld worden, en moet binnen 8 maanden na het overlijden  aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Als er meerdere erfgenamen zijn, moet de nalatenschap worden verdeeld. Zijn er minderjarige erfgenamen, of is er onroerend goed, dan moet dat verplicht bij notariële akte. Als er in het testament een executeur is benoemd en deze de benoeming heeft aanvaard, moet de executeur dit regelen.

En wat als er schulden zijn? Hiervoor wilt u als erfgenaam toch niet aansprakelijk zijn?

Wij zijn u  als erfgenamen of executeur graag van dienst bij de afwikkeling van de nalatenschap. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij u adviseren, of zelfs de gehele nalatenschap voor u afwikkelen. Ook is het mogelijk dat wij de aangifte erfbelasting voor u verzorgen.

Als u een afspraak maakt voor een vrijblijvende bespreking, bespreken we hoe we u kunnen bijstaan.