Schenken

Met een schenking kunt u bij leven geld of goederen aan iemand anders schenken. Op deze manier kunt u op een fiscaal aantrekkelijke manier vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld uw kinderen, een goede vriend of een goed doel.

De meest voorkomende manieren van schenken zijn:

Schenking in contanten

U maakt een bedrag over aan een kind of u schenkt een bedrag in contanten. De geschonken bedragen komen dan direct in mindering op uw spaartegoeden. Uw kind heeft dan direct de beschikking over het bedrag.

Schenking op papier

Een andere mogelijkheid om te schenken is de ‘papieren schenking’. Bij deze schenking houdt u eigendom van uw woning en uw overige vermogen.

Deze manier van schenken wordt ook ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’ genoemd. Dit betekent dat u jaarlijks een bedrag aan elk van uw kinderen schuldig erkent. Dit kan het jaarlijks vrijgestelde bedrag zijn, maar het mag ook hoger zijn. Over het hogere bedrag is na aftrek van de vrijstelling weer schenkbelasting verschuldigd. De papieren schenkingen verlagen uw vermogen in box 3 en hebben tot gevolg dat u minder inkomstenbelasting betaalt en de kinderen in de toekomst minder erfbelasting hoeven te betalen. Daarnaast kan het verlagen van uw box 3-vermogen ook een gunstig effect hebben op de eigen bijdrage die u moet betalen in een zorginstelling.

Er zijn voor deze papieren schenkingen twee voorwaarden:

  • er moet jaarlijks een notariële akte voor worden opgesteld. Daarvoor moet u persoonlijk op kantoor verschijnen. Dit mag voor de schenkers niet bij volmacht. Uw kinderen mogen de schenking wel bij volmacht aanvaarden;
  • u bent verplicht elk jaar 6% rente over het verschuldigde bedrag aan uw kinderen te betalen.

Ook kunt u in deze akte laten vastleggen dat u uitsluitend aan uw kinderen of kleinkinderen schenkt en niet aan de aangetrouwden. Bij een onverhoopte scheiding zullen uw kinderen of kleinkinderen het geschonken bedrag niet met hun ex-partner hoeven delen.

Wij adviseren u graag over uw huidige financiële situatie en de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk vermogen over te hevelen. Ook zetten we de consequenties van deze mogelijkheden voor u op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.