Legaliseren handtekening

Het komt steeds vaker voor dat u uw handtekening moet legaliseren. Bijvoorbeeld als u een volmacht moet tekenen die afkomstig is van een notariskantoor. Notarissen zijn verplicht om bij bepaalde diensten de klant en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren. Dit betekent dat we uw identiteit moeten vaststellen voordat we met onze werkzaamheden kunnen beginnen. Dat kan alleen met een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Legalisatie

Wanneer u documenten moet tekenen, is het van belang om zeker te weten dat u ook daadwerkelijk degene bent die getekend heeft. Om daarover zekerheid te kunnen krijgen, moet u een notariële akte op het kantoor van de notaris tekenen, in aanwezigheid van de notaris of een medewerker. Hierbij heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. De kosten voor een legalisatie bij het Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze bedragen € 40,00 (inclusief btw). U moet hier wel een afspraak voor maken.

De verplichting om op het kantoor van de notaris te komen tekenen, geldt niet alleen op de notariële akte, maar ook voor andere documenten. Als u niet in de gelegenheid bent om de notariële akte of andere documenten in aanwezigheid van de notaris of een medewerker te tekenen, dan mag dat ook bij een notaris uit de buurt. Daarvoor moet u een afspraak met diet die notaris maken, waarna u de documenten in zijn aanwezigheid tekent. Deze notaris zal uw handtekening voorzien van een verklaring dat het inderdaad úw handtekening is. Dat proces heet ‘legalisatie’.

Apostille

Als u dat wilt, bijvoorbeeld bij internationale gevallen, kan ook de handtekening van de notaris worden gelegaliseerd bij de rechtbank. Dat proces heet ‘apostille’. Aan een legalisatie kan een notariskantoor kosten verbinden. Het is daarom verstandig om daarover vooraf inlichtingen in te winnen. Aan een apostille zijn in ieder geval kosten van de rechtbank verbonden, die deze kosten als ‘verschotten’ aan u zal doorberekenen.