Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, trouwt u sinds de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018 in de beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat u voor uw huwelijk 100% aan privévermogen heeft, blijft privévermogen. Het vermogen dat u tijdens het huwelijk krijgt, is van beide echtgenoten samen. Mocht u voor het huwelijk al gemeenschappelijk  vermogen hebben, bijvoorbeeld een huis, dan valt dit op het moment dat u gaat trouwen in het gemeenschappelijk vermogen. Erfenissen en schenkingen blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen.

Bij een eventuele scheiding of bij overlijden zijn er drie vermogens: twee privévermogens en één gemeenschappelijk vermogen. Het is heel belangrijk dat de echtgenoten alles goed administreren.

Wanneer één van beide echtgenoten voor het huwelijk al een onderneming of aandelen in een onderneming heeft, blijft deze onder het huidige recht privé. Deze echtgenoot moet wel een redelijke vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen betalen. U begrijpt dat over een redelijke vergoeding bij echtscheiding een discussie kan ontstaan.

Door het maken van huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk kunt u discussies voorkomen. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap: ook dan ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u partnerschapsvoorwaarden maakt.

Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kunnen ook worden gemaakt om andere zaken te regelen, bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, premiebetaling voor levensverzekeringen (zodat erfbelasting bespaard kan worden), verrekening van inkomsten, beperking van de alimentatieverplichting, of de verdeling van pensioenrechten na een eventuele scheiding.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u ook opstellen of wijzigen tijdens het huwelijk of partnerschap. Vroeger moest u daar toestemming van de rechter voor hebben, maar dat is niet meer nodig. Dat bespaart een hoop tijd en griffierechten. In sommige gevallen is het gunstig de bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld in het zicht van overlijden, om erfbelasting te besparen, of in het zicht van scheiding, om overdrachtsbelasting te besparen.

Wij geven u graag advies over wat in uw situatie wenselijk en fiscaal voordelig is.