Eigen huis opeten/eigen bijdrage wet langdurige zorg?!

De kranten hebben er bol van gestaan: de eigen bijdrage in de zorg. Vóór 1 januari 2013 werd er bij een opname in een verpleeghuis een bijdrage van u gevraagd, die afhankelijk was van uw verzamelinkomen. Tegenwoordig wordt ook 12% van uw box 3-vermogen (boven de vrijstelling) bij uw verzamelinkomen opgeteld. Bij de toetsing wordt gekeken naar het box 3-vermogen op 1 januari van twee kalenderjaren terug.

Er zijn diverse manieren om het box 3-vermogen te verminderen. Bijvoorbeeld met actuele testamenten of schenkingen aan de (klein)kinderen (zowel in contanten als op ‘papier’). Als de echtgenoot is overleden, kunt u uitvoering geven aan het testament waarbij de kindsdelen worden vastgesteld en opeisbaar zijn bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

Het is dus belangrijk om op tijd maatregelen te nemen. Daar helpen we u graag bij. U krijgt in een persoonlijk gesprek advies over uw situatie en de te nemen maatregelen.