Een levenstestament: wel of niet laten vastleggen?

Veel mensen stellen zichzelf de vraag of het verstandig is een levenstestament te laten vastleggen. We helpen u graag bij deze keuze door de feiten over een levenstestament hier voor u op een rijtje te zetten.

Wat is een levenstestament?
In een levenstestament regelt u wie uw persoonlijke en zakelijke belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. U wijst iemand aan die u volledig vertrouwt. Iemand die beslissingen voor u kan nemen als u bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte (tijdelijk) niet meer handelingsbekwaam bent. U kunt onder andere laten vastleggen wie medische beslissingen over u mag nemen.
Er is een verschil tussen een ‘gewoon’ testament en een levenstestament. In een levenstestament laat u zaken vastleggen die gelden tijdens uw leven. In een testament zijn de zaken geregeld voor na uw overlijden.

Waarom een levenstestament?
Zoals gezegd regelt een levenstestament zaken die u aangaan als u dit zelf niet meer kunt. Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat geldt ook voor ziek worden. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een ziekteproces waarbij u langzaam de grip op uw eigen leven verliest en handelingsonbekwaam wordt. U kunt op voorhand maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er geen beslissingen over u genomen worden die uzelf niet gewild zou hebben.

Hoe werkt het opstellen van een levenstestament?
Als u een levenstestament wilt laten opstellen dan moet u hiervoor naar de notaris. Een zelf opgesteld en ondertekend document, codicil genaamd, is in dit geval niet rechtsgeldig. Notariaat Zuidlaren is u hierbij graag van dienst. De notaris zal voordat het document wordt opgesteld, vaststellen of u op het moment van opstellen volledig handelingsbekwaam bent en dat ook vastleggen. Het is heel belangrijk dat u de vertrouwenspersoon van wie u wilt dat hij of zij de beslissingen neemt als u dit niet meer kunt, op de hoogte stelt van uw levenstestament. U kunt hem of haar het beste meenemen. Stel ook uw naasten en huisarts op de hoogte van het feit dat u uw wensen notarieel hebt laten vastleggen.

Denkt u eraan een levenstestament op te laten stellen? Laat u adviseren door uw notaris in Zuidlaren.