Een echtscheiding, wat nu?

Scheiden is niet iets dat je zomaar doet. Het is vaak een heel ingrijpende gebeurtenis waarbij veel emoties komen kijken, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tijdens die emotionele rollercoaster moeten er ook veel praktische zaken geregeld worden, ook wanneer uw hoofd daar niet naar staat. Om een handje te helpen om alle zaken op een rijtje te krijgen, leest u in deze blog wat voor verschillende mogelijkheden er zijn als u uit elkaar gaat en geven we u een aantal tips die u niet mag vergeten.

Op welke manier kan ik scheiden?

De manier van uit elkaar gaan, hangt onder meer af van de verbintenis die u met uw partner bent aangegaan en of er kinderen jonger dan 18 jaar bij de scheiding betrokken zijn. Bent u getrouwd, hebt u een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap, dan zijn de regels in een aantal gevallen verschillend.

 

Vormen van scheiding

Als u getrouwd bent, in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden, dan kunt u óf een echtscheiding óf een scheiding van tafel en bed aanvragen, welke eventueel later kan leiden tot een ontbinding van het huwelijk. Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd en worden alle juridische banden verbroken. Bij een scheiding van tafel en bed leeft u als gescheiden, maar blijft u wettelijk getrouwd. Wilt u later een ontbintenis aanvragen dan kan dat na drie jaar scheiding van tafel en bed. Voor al deze vormen geldt dat er via een advocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank moet worden ingediend. Zijn er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken dan moet, voordat de scheiding uitgesproken wordt, een ouderschapsplan worden opgesteld. Bij een geregistreerd partnerschap kan de ontbinding ervan gebeuren bij een advocaat of een notaris als er geen kinderen bij betrokken zijn. Zijn die er wel, dan gelden dezelfde voorwaarden als bij een echtscheiding en moet de uitspraak via de rechtbank lopen.

Hebt u een samenlevingscontract, dan volstaat een brief waarin u beiden het contract opzegt. Dit hoeft niet juridisch bekrachtigd te worden.

 

Mediation

Naast een advocaat kunt u, als u dit wilt, een beroep doen op mediation, zodat u samen alle zaken goed kunt regelen. Een mediator is onafhankelijk en hij of zij zal nooit oordelen, alleen helpen bij het vinden van een oplossing. Dit kan een uitkomst zijn als u door emoties niet goed rationeel kunt denken, wat heel normaal is in dergelijke situaties.

 

Punten waar u aan moet denken bij een scheiding

  • Leg alle afspraken goed vast in een echtscheidingsconvenant.
  • Bespreek de mogelijkheden van partneralimentatie.
  • Maak bij kinderen een ouderschapsplan.
  • Bekijk alle verzekeringen en verdeel ze.
  • Denk aan de belastingaangifte als u geen fiscaal partners meer bent.
  • Praat over de verdeling van alle spullen/rekeningen.
  • Maak afspraken over het pensioen.

Als u vragen hebt over echtscheiding, neem dan contact op met Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze. We helpen u graag met een goed advies.