Stichting

Een stichting is een rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen, en kan in principe worden opgericht door één persoon. Het is over het algemeen wel wenselijk dat er meerdere bestuursleden zijn.

Notariële akte

Voor het oprichten van een stichting is een notariële akte nodig.

Statuten

In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting opgenomen. De statuten van een stichting leggen het recht binnen de stichting vast. Verder worden hierin de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuur geregeld.

In de statuten staat onder meer:

  • de naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • de vestigingsplaats van de stichting;
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Goed doel (ANBI)

Wanneer we aan een stichting denken, denken we vaak aan een goed doel. Als de stichting uitkeringen wil doen, dan mag dat alleen op het ideële, sociale terrein. Bestuurders en oprichters mogen alleen een onkostenvergoeding krijgen.

Kamer van Koophandel

Wijzigingen in de statuten moeten altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd. Na de oprichting moet de stichting worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hier moet ook een afschrift van de akte van oprichting en de gegevens van de bestuurders worden neergelegd.