Statutenwijzigingen

Wijzigingen aanbrengen in de statuten van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een stichting of vereniging kan  alleen met een notariële akte van statutenwijziging.

Aandeelhoudersbesluit

Voordat de statuten van een N.V., B.V., een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid gewijzigd kunnen worden, moet er eerst een aandeelhoudersbesluit of een bestuursbesluit genomen te worden.

Twee soorten statutenwijzigingen

Er zijn twee soorten statutenwijzigingen:

  • de gedeeltelijke statutenwijziging
  • de gehele statutenwijziging

Bij een gedeeltelijke statutenwijziging kunt u denken aan een naamswijziging, wijziging van doelomschrijving of wijziging van de statutaire vestigingsplaats.