BV oprichten

Als u een bedrijf opricht, kunt u kiezen voor een Besloten Vennootschap als rechtsvorm. Het voordeel van een BV is dat, in de meeste gevallen, niet u maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden. Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. Bij kleine BV’s is de directeur vaak de enige aandeelhouder. Bij grotere BV’s kan er een Raad van Commissarissen zijn die toezicht houdt op het bestuur.

Flex-BV

Op 1 oktober 2012 werd de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht ingevoerd. Dit noemen we ook wel de Flex-BV. Door deze invoering zijn de regels voor de BV’s eenvoudiger en flexibeler geworden. Door deze wet zijn er een aantal zaken gewijzigd:

  • er is geen minimumkapitaal/storting van € 18.000,- meer vereist;
  • in de statuten van een BV kunnen winstrechtloze en stemrechtloze aandelen worden gecreëerd.

Notariële akte

Een BV moet worden opgericht met een notariële akte en worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten

De bevoegdheden van de directeur(en) en eventuele commissarissen worden vastgelegd in de statuten. Verder staat in de statuten onder andere:

  • de naam van de Besloten Vennootschap;
  • de plaats van vestiging;
  • het doel van de Besloten Vennootschap.

De statuten moeten worden opgenomen in de notariële akte waarbij de vennootschap wordt opgericht.

Inrichten zoals u dat wilt

Bent u van plan een onderneming te starten? Wij denken graag met u mee. Als u hiervoor een afspraak maakt, hebben we voldoende tijd om alles met u te bespreken.