Aandelenoverdracht

Wanneer u aandelen in een BV wilt overdragen, heeft u een notariële akte nodig.

In de wet staat wat er in deze akte moet worden vermeld:

  • naam en adres van de vennootschap die de aandelen uitgeeft;
  • het aantal en de soort aandelen waarop de overdracht betrekking heeft;
  • de gegevens van de personen die partij zijn;
  • de titel van de rechtshandeling.

Aandeelhouder

De verkrijger van de aandelen wordt door de notariële akte van levering aandeelhouder. De aandeelhouder kan de verbonden rechten pas uitoefenen nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan de vennootschap is betekend.

Aandeelhoudersregister

Bij een aandelenoverdracht heeft de notaris een onderzoeksplicht. Hij moet nagaan en in de akte vermelden op welke wijze de verkoper de aandelen heeft verkregen. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Wanneer door een overdracht alle aandelen in het bezit komen van één aandeelhouder, moet dit in het handelsregister worden opgegeven.

Bent u van plan uw aandelen over te dragen? Wij denken graag mee.