Woning kopen

Voorlopige koopovereenkomst

De koopakte wordt vaak de voorlopige koopovereenkomst genoemd. In deze akte staan de afspraken tussen de koper en verkoper over het kopen van de woning.

Deze overeenkomst is alleen voorlopig omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Het is niet zo dat u de koopakte eenvoudig kunt ontbinden. De koper heeft wel het recht om de koopakte binnen drie dagen na het tekenen, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. Dit is de wettelijke bedenktijd.

 

Koopovereenkomst inschrijven

Na het ondertekenen van de koopakte kunt u deze door de notaris in laten schrijven bij het kadaster. Deze inschrijving kan problemen voorkomen bij de verkoper om op de geplande datum de woning over te dragen. Wij adviseren over het algemeen om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Akte van levering

De leveringsakte (ook wel transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. De notaris neemt daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben.

Eigenaar worden

U wordt niet zomaar eigenaar. Allereerst wordt er gekeken of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd. Daarnaast zal de notaris ook kijken of u bevoegd bent om te kopen en of u bijvoorbeeld niet onder curatele staat.

Het pand

De notaris onderzoekt of allerlei gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven:

  • Zitten er aan uw nieuwe eigendom ook verplichtingen vast?
  • Is er bijvoorbeeld sprake van erfpacht?
  • Hebben de buren recht van overpad over uw terrein?
  • Is er een Vereniging van Eigenaren actief?
  • Is de woning door de gemeente aangewezen als een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Verplichtingen

De notaris gaat ook na of de verkoper en u voldoen aan de verplichtingen die in de koopovereenkomst staan. Levert de verkoper het huis bijvoorbeeld zonder hypotheek of beslag aan u? De notaris controleert ook of de koopsom met bijkomende kosten op tijd bij ons op de derdengeldenrekening gestort is.

Eigendomsbewijs

Zodra u de leveringsakte hebt getekend, wordt hiervan een afschrift bij het Kadaster ingeschreven en ontvangt u een kopie van de in te schrijven akte. Die noemt men ook wel het eigendomsbewijs. Vanaf dat moment bent u de nieuwe eigenaar.