Appartement kopen

Appartementsrecht en Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wanneer u een appartementsrecht aankoopt, koopt u eigenlijk het mede-eigendom in een gebouw. Daarnaast krijgt u het gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Samen met alle appartementsrechteigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw en mag u alle gemeenschappelijke ruimten binnen het gebouw gebruiken. Het gedeelte waarvoor u het uitsluitend gebruik heeft, is uw privégedeelte.

Splitsing

Een appartementsrecht ontstaat als de eigenaar van een gebouw besluit het gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden. Deze splitsing wordt vastgelegd in de akte van splitsing. Op de bijbehorende splitsingstekening staan de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten.

Splitsingsreglement

De gebruiksregels en gedragsregels voor appartementsrechten worden vastgelegd in het reglement van splitsing. Veel van deze splitsingsreglementen zijn verouderd of de regels hierin komen niet meer overeen met de feitelijke situatie. We kijken graag naar uw splitsingsreglement om te zien hoe uw situatie is.

Vereniging van eigenaren

Verder is iedere appartementseigenaar van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren(VvE). De VvE zorgt voor het gemeenschappelijk onderhoud van het gebouw en de verrekening van kosten daarvoor. De verdeling van kosten tussen de privé-eigenaar en de VvE is vastgelegd in het splitsingsreglement. Sinds 1 mei 2005 is de vereniging van eigenaren verplicht een reservefonds aan te houden. In dit fonds wordt gespaard voor de onderhoudskosten. Het aandeel in het reservefonds voor uw appartement hoort als het ware bij het te kopen appartement. De notaris vraagt na of de verkoper geen achterstanden heeft bij de betalingen voor dit fonds.