Negatieve Rente

Als u vanaf 1 juli 2020 gelden op onze derdengeldenrekening heeft staan betalen wij over de voor u gehouden gelden rente aan de bank (negatieve rente). Wij moeten die negatieve rente doorberekenen aan de cliënt aangezien wij als neutrale partij geen financieel voor- of nadeel mogen hebben met betrekking tot het aanhouden van gelden op onze derdengeldenrekening.

Het is zeer arbeidsintensief gebleken om voor ieder dossier precies het rente-nadeel te berekenen omdat het om verschillende bedragen gaat, de gelden kort of lang op de rekening staan en per bank(rekening) de voorwaarden van de negatieve rente anders kunnen zijn. Ons kantoor heeft daarom besloten om per dossier een vast bedrag te rekenen.

Dit tarief gaat ervan uit dat de gelden maximaal 5 dagen op de derdengeldenrekening staan en dat, gemiddeld genomen, de gelden 3 dagen voor de ondertekening van de akte ontvangen worden en op de 2e dag na ondertekening van de akte worden uitgeboekt.

Bij een dossier waarbij een registergoed wordt geleverd zal er bij koper en verkoper een vast bedrag in rekening worden gebracht aangezien wij de ontvangen gelden eerst houden voor koper en na het ondertekenen van de akte voor verkoper. Dit vaste bedrag is € 10,00 exclusief btw (€ 12,10 inclusief btw) bij bedragen tot € 300.000,00. Bij bedragen boven de € 300.000,00 en bij alle waarborgsommen wordt de daadwerkelijk bij ons in rekening gebrachte negatieve rente doorberekend.