Expositie schilderijen van Fokko Hamminga

Fokko Hamminga tekende van jongs af aan al veel. Op latere leeftijd heeft hij de draad weer opgepakt.

In de loop van de jaren heeft hij verschillende schildercursussen gevolgd bij diverse kunstenaars en de klassieke academie.

Hij kreeg les van verscheidene kunstenaars: Klassieke academie:

Ton Hageman Jan van Loon Joost Doornik Paul Boswijk

Schildercursussen: Kees Drubbel, Annelies Reuter, Gerard van der Weerd en Gerrit Beek

In de verte is hij afkomstig uit een kunstzinnige familie. Rieks Hamminga is de bekendste schilder. De door hem geschilderde zeegezichten zijn door diverse musea aangekocht.

De afgelopen jaren heeft Fokko geëxperimenteerd met verschillende materialen en verschillen werkwijzen. Kleuren en vormen waren hierbij altijd erg belangrijk.

De schilderijen zijn over het algemeen figuratief waarop een bepaalde stemming of sfeer getracht wordt uit te beelden.